DUYURULAR Akılcı İlaç Sunumu için tıklayınız

Ana Konular

 • Pelvik anatomi
 • Pelvik ağrının değerlendirilmesi
 • Ürodinami Laboratuvarı ve önemi
 • Pelvik Taban Fizyoloji testleri ve yöntemleri
 • Anal inkontinans tedavi yöntemleri
 • Üriner inkontinans, interstisyel sistit
 • Yapay sifinkter uygulamaları
 • Pelvik organ prolapsusları (TPP, Rektal prolapsus, sistosel, rektosel)
 • Laparoskopik ve robotik cerrahi tedavi yöntemleri
 • Pelvik tabanda botox uygulamaları
 • Pelvik taban hastalıklarının cinsel yaşama etkisi
 • Onkolojik ameliyat ve radyoterapinin pelvik taban fonksiyonlarına etkisi
 • Erektil disfonksiyonlar
 • Nöromodülasyonlar – Pelvik Ağrı
 • Pelvik tabanda kullanılan meshler ve komplikasyonları
 • Sakrokolpopeksi uygulamaları (dikiş, tacker, yapıştırıcı kullanımı)
 • Pelvik taban fistülleri (Rektovaginal, rektovesikal, perianal, rektouretral)
 • Hemoroid, anal fissür, anismus
 • Kabızlık, tıkayıcı bağırsak sendromu ve STARR uygulamaları
 • Stoma Uygulamaları