DUYURULAR Akılcı İlaç Sunumu için tıklayınız

Bilimsel Program

31 Mart 2017 CUMA / SALON A

GERİ GİT
09:00-09:15 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
OTURUM  BAŞKANLARI:  CAN ATALAY, MUSA İNAL
  Akılcı İlaç Kullanımı BEHİCE KURTARAN
09:15-10:30 PELVİSİN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ
OTURUM BAŞKANLARI: CANSUN DEMİR, ÖMER ALABAZ, ATİLLA ARIDOĞAN
09:15-09:30 Pelvik Ön-Arka ve Apikal Pelvik Kompartmanların Anatomisi ve Defektlerinde Semptomatoloji A. AKIN SİVASLIOĞLU
09:30-09:45 Pelvik Taban Defektlerinde Anorektal Fizyopatoloji ÖZDAL ERSOY
09:45-10:00 Pelvik Nöroanatomi ve İşeme Fizyolojisi  CEYHUN ÖZYURT
  Minimal İnvaziv Cerrahide Pelvik Anatomi: Robotik & Laparoskopik
10:00-10:15 Kadın Anatomisi AHMET BARIŞ GÜZEL
10:15-10:30 Erkek Anatomisi VOLKAN İZOL
10:30-11:00 KAHVE MOLASI
11:00-12:00 KRONİK PELVİK AĞRIYA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
OTURUM BAŞKANLARI: ZÜHTÜ TANSUĞ, MEHMET ALİ VARDAR, OKTAY İRKÖRÜCÜ
11:00-11:15 Genel Cerrah Perspektifi RASİM GENÇOSMANOĞLU
11:15-11:30 Jinekolog Perspektifinden Medikal Tedavi ERKUT ATTAR
11:30-11:45 Ürolog Perspektifi OKTAY DEMİRKESEN
11:45-12:00 Algoloğun Yeri HAYRİ ÖZBEK
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00 PELVİK TABAN PROLAPSUSLARINDA ÇAPRAZ ATEŞ
OTURUM BAŞKANLARI: NİHAT SATAR, YILMAZ ATAY, KEŞŞAF AŞLAR
  Ön Duvar ve Apikal  Defektlerinin Tedavisinde Konvansiyonel Yöntemler 
13:00-13:15 Jinekolog Perspektifi İSMAİL METE İTİL
13:15-13:30 Ürolog Perspektifi ÖMER GÜLPINAR
  Rektoselin Cerrahi Tedavisinde Konvansiyonel Yöntemler 
13:30-13:45 Jinekolog Perspektifi AHMET ÖZGÜR YENİEL
13:45-14:00 Genel Cerrah Perspektifi CEMİL ÇALIŞKAN
14:00-14:15 KAHVE MOLASI
14:15-15:15 İNKONTİNANSA YAKLAŞIM
OTURUM BAŞKANLARI: CEYHUN ÖZYURT, DEVRİM TOK, SİNAN YOL
  Stres Üriner İnkontinansın Cerrahi Tedavisini Nasıl Yapıyoruz? Nüks ve Komplikasyonlarda Yönetim
14:15-14:30 Jinekolog Yapmalı ATEŞ KARATEKE
14:30-14:45 Ürolog Yapmalı İLKER ŞEN
14:45-15:00 Fekal İnkontinansta Yönetim: Cerrahi Tedavi Yöntemlerinde Başarı Oranı Nedir? Stoma Ne Zaman? TRACY HULL
15:00-15:15 Aşırı Aktif Mesane Sendromunda Medikal Tedavi: Dirençli Olgularda Cerrahi ve İntravezikal Uygulama Ne Zaman? SEZGİN GÜVEL
15:15:-15:45 KAHVE MOLASI
15:45-17:15 ANAL BÖLGE SELİM HASTALIKLARI ve PERİNEAL LEZYONLARI
OTURUM BAŞKANLARI: OĞUZ YÜCEL, ALİ UZUNKÖY, VOLKAN İZOL
15:45-16:00 Hemoroidal Hastalıkta Ne Zaman, Hangi Cerrahi?  YUNUS EMRE ALTUNTAŞ
16:00-16:15 Perineal Bölge Virütik Lezyonlarının Tanı ve Tedavisi ÜMRAN KÜÇÜKGÖZ GÜLEÇ
16:15-16:30 Anal Fissür Tedavisinde Algoritma Nasıl Olmalıı? ALPER SÖZÜTEK
16:30-16:45 Vulvuvajinal Kandidiyazis MACİT İLKİT
16:45-17:00 Üriner Sistem Enfeksiyonlar: Antibiyotikler, Direnç ve Tedavi Stratejileri MESUT TEK
17.00-17:15 Perine ve Anal Bölge Yaralarında Yönetim  ÇINAR YASTI
17:15-17:25 KAHVE MOLASI
17:25-18:15 VİDEO KARNAVALI- 1 :
PELVİK TABANDA LAPAROSKOPİK VE ROBOTİK UYGULAMALAR
OTURUM BAŞKANLARI: METİN ERTEM, YILDIRIM BAYAZIT, VOLKAN KURTARAN 
17:25-17:35 Rektal Prolapsusta Laparoskopik Yaklaşımlar LEVENT AVTAN
17:35-17:45 Laparoskopik Sakrokolpopekside Jinekoloji Tecrübesi FATİH ŞENDAĞ
17:45-17:55 Laparoskopik Sakrokolpopekside Üroloji Tecrübesi OKTAY DEMİRKESEN
17:55-18:05 Robotik Sakrokolpopekside Üroloji Tecrübesi ÖMER GÜLPINAR
18:05-18:15 Kronik Kabızlıkta Natural Orifis Yolla Laparoskopik Yardımlı Sigmoid Rezeksiyon  MEHMET FATİH CAN
18:15-19:30 AÇILIŞ TÖRENİ ve AÇILIŞ KONFERANSI
OTURUM BAŞKANLARI: EMİN UĞUR ERKOÇAK, ÇAĞATAY ÇİFTER
Cerrahi Uygulamalarda Malpraktis Sorunu SAMET BAYRAK
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUARI DİNLETİSİ

31 Mart 2017 CUMA / SALON B

GERİ GİT
09:00-09:10 AÇILIŞ KONUŞMASI: SEVBAN ASLAN
09:10-10:30 HEMŞİRELİK OTURUMU - 1
PELVİK TABAN DİSFONKSİYONU (ANAL İNKONTİNANS, ÜRİNER İNKONTİNANS VE PROLAPSUS)

OTURUM BAŞKANLARI: EVŞEN NAZİK, ÖZLEM KÜLTÜR
09:10-09:40 Pelvik Taban Disfonksiyonda Kimler Risk Altında? EBRU GÖZÜYEŞİL
09:40-10:10 Pelvik Taban Disfonksiyonunda Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar  SEVİLAY ERDEN
10:10-10:30 Tartışma
10:30-11:00 KAHVE MOLASI
11:00-12:00 PELVİK TABAN ve CİNSEL SAĞLIK
OTURUM BAŞKANLARI: ÖZDAL ERSOY, SERPİL ÖZEL     
11:00-11:20 Pelvik Taban Disfonksiyonun Cinsel Sağlığa ve Yaşam Kalitesine Etkisi SEÇİL TAYLAN
11:20-11:40 Stoma ile Yaşamın Sosyal ve Cinsel Yaşama Etkileri DERYA GEZER
11.40-12.00 Tartışma
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00 HEMŞİRELİK OTURUMU - 2
PELVİK TABAN DİSFONKSİYONUNDA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
OTURUM BAŞKANI: AYİŞE KARADAĞ, EMİNE YİĞİT
13:00-13:30 İnkontinans Alakalı Dermatitde (İAD) Hemşirelik Yaklaşımı  AYİŞE KARADAĞ
13:30-14:10 Pelvik Taban Disfonksiyonunda Olgularla Hemşirelik Yaklaşımı
13:30-13:40 Olgular Eşliğinde Anal İnkontinansda Hemşirelik Bakımı ŞEYMA YURTSEVEN
13:40-13:50 Olgular Eşliğinde Üriner İnkontinansda Hemşirelik Bakımı MURAT GOZ
13:50-14:00 Olgular Eşliğinde Prolapsusda Hemşirelik Bakımı ŞULE TUNUĞ
14:00-14:15 KAHVE MOLASI   
14:15-15:45 PELVİK TABAN REHABİLİTASYONUNDA ÖNEMLİ NOKTALAR
OTURUM BAŞKANLARI: ATİLLA ARIDOĞAN, SEVBAN ASLAN
14:15-14:45 Pelvik Tabanın Korunmasında Etkili Yaklaşımlar EVŞEN NAZİK
14:45-15:15 Pelvik Taban Cerrahisinde Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları  GÜLDEN KÜÇÜK AKÇA
15:15-15:45 Pelvik Tabanda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları TUNAY SARPEL
15:45-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-17.30 STOMA
OTURUM BAŞKANLARI: ÖMER ALABAZ, RABİA CİHAN
16:00-16:30 Stoma Hemşireliğinde Neredeyiz, Nereye Gidiyoruz? AYİŞE KARADAĞ
16:30-17:00 Stoma Bakımında Son Yenilikler ve Ürünler SEÇİL TAYLAN
17:00-17:30 Stoma Komplikasyonları Sebep midir, Sonuç mudur? YASEMİN AKIL
17:30-18:00 Tartışma

31 MART 2017 CUMA / SALON C

GERİ GİT
10:00-17:30 TEMEL LAPAROSKOPİK SÜTÜR VE TEKNİK KURSU
EĞİTMENLER: HÜSNÜ SÖNMEZ, GÜRHAN SAKMAN, MEHMET BAYRAK
10:00 - 12:00 LAPAROSKOPİ BECERİ LABAROTUARI GÖZLEMCİLER:
VOLKAN İZOL
AHMET RENCÜZOĞULLARI
İSMAİL CEM ERAY
A. BARIŞ GÜZEL
ORÇUN YALAV
KUBİLAY DALCI
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:45 LAPAROSKOPİ BECERİ LABAROTUARI GÖZLEMCİLER:
VOLKAN İZOL
AHMET RENCÜZOĞULLARI
İSMAİL CEM ERAY
A. BARIŞ GÜZEL
ORÇUN YALAV
KUBİLAY DALCI
13:45-14:00 KAHVE MOLASI
14:00-15:15 LAPAROSKOPİ BECERİ LABAROTUARI GÖZLEMCİLER:
VOLKAN İZOL
AHMET RENCÜZOĞULLARI
İSMAİL CEM ERAY
A. BARIŞ GÜZEL
ORÇUN YALAV
KUBİLAY DALCI
15:15-15:45 KAHVE MOLASI
15:45-16:45 LAPAROSKOPİ BECERİ LABAROTUARI GÖZLEMCİLER:
VOLKAN İZOL
AHMET RENCÜZOĞULLARI
İSMAİL CEM ERAY
A. BARIŞ GÜZEL
ORÇUN YALAV
16:45-17:00 KAHVE MOLASI
17:00-18:00 LAPAROSKOPİ BECERİ LABAROTUARI GÖZLEMCİLER:
VOLKAN İZOL
AHMET RENCÜZOĞULLARI
İSMAİL CEM ERAY
A. BARIŞ GÜZEL
ORÇUN YALAV
GERİ GİT

01 Nisan 2017 CUMARTESİ / SALON A

08:30-10:00 PELVİK ORGAN PATOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve ÖNEMİ
OTURUM BAŞKANI ve TARTIŞMACILAR: ERTUĞRUL KAFALI, ESRA SAYGILI YILMAZ, SEDEF KURAN, GÖKHAN ZAFER GÜRBÜZ
08:30-08:40 Anorektal Manometri M. ABDUSSAMET BOZKURT
08:40-08:50 Ürodinami Labarotuarı ve Değerlendirme FERHAT KILINÇ
08:50-09:00 Nörolojik İncelemeler ve Önemi ÖZDAL ERSOY
09:00-09:10 Ön ve Arka Kompartman Defektlerinde USG'nin Yeri ÇETİN ÇAM
09:10-09:20 Anorektal Fonksiyonel Patolojılerde Defokografinin Yeri M. ABDUSSAMET BOZKURT
09:20-09:30 Endorektal 360 derece USG’nin önemi İSMAİL CEM ERAY
09:30-09:45 Olgularla Tartışalım: Fonksiyonal Anorektal Hastalıklarda Yönetim ORÇUN YALAV
İSMAİL CEM ERAY
LEVENT TEZCAN
09:45-10:00 KAHVE MOLASI
10:00-11-00 REKTOVAJİNAL FİSTÜLLERDE TANI ve TEDAVİ
OTURUM BAŞKANLARI: MUSTAFA KORKUT, ERDAL DORUK, HAKAN AYTAN
  Rektovajinal Fistüllerde Cerrahi Tedavi Ve Alternatif Yöntemler
10:00-10:15 Jinekolog gözüyle ERAY ÇALIŞKAN
10:15-10:30 Genel Cerrah gözüyle ÖMER ALABAZ
10:30-10:45 Perianal Fistüllerde Yönetim; Cerrahi Yöntemlerdeki Başarı Oranları?  TRACY HULL
10:45-11:00 Vezikovajinal ve Rektouretral Fistüllerde Yönetim Flep-Greft Uygulamaları ADNAN ŞİMŞİR
11:00-11:10 KAHVE MOLASI
11:10-11:30 PELVİK TABAN HASTALIKLARINDA LIPOGEMS KULLANIMI VE SONUÇLARI
OTURUM BAŞKANLARI: MUSTAFA ŞAHİN, ÖMER ALABAZ
  Pelvik Taban Hastalıklarında Lipogems Kullanımı ve Sonuçları ENRICO GUARINO
11:30-12:15 VİDEO KARNAVALI - 2  NASIL YAPIYORUM?
OTURUM BAŞKANLARI: HALİL ALIŞ, SELÇUK SÖYLEMEZ, TULGA EĞİLMEZ
11:30-11:40 Rektoenteroseli Nasıl Yapıyorum? A. AKIN SİVASLIOGLU
11:40-11:50 Fistül Cerrahisi: LIFT Operasyonu KEŞŞAF AŞLAR
11:50-12:00 Orta Üretra Askısı VOLKAN İZOL
12:00-12:15 STARR Ameliyatı Kime, Nasıl ? ENRICO GUARINO
12:15-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
13:15-14:15 TECRÜBELER ve LİTERATÜR NE DİYOR?
OTURUM BAŞKANLARI: MEHMET MİHMANLI, ERDEM AKBAY, AHMET ÖZGÜR YENİEL
  Pelvik Taban Onarımlarında Meş Kullanılmalı mı?
13:15-13:30 Evet Kullanılmalı  AHMET ÖZGÜR YENİEL
13:30-13:45 Hayır Kullanılmamalı BEDREDDİN SEÇKİN
  Rektal Prolapsus Cerrahisinde Hangi Yöntem?
13:45-14:00 Transanal BÜLENT CAVİT YÜKSEL
14:00-14:15 Abdominal ERDAL BİROL BOSTACI
14:15-14:30 KAHVE MOLASI
14:30-15:30 VİDEO KARNAVALI 3:  PELVİK TABANDA ROBOTİK VE LAPAROSKOPİK UYGULAMALAR
OTURUM BAŞKANLARI: FATİH ŞENDAĞ, FATİH AĞALAR, BEDREDDİN SEÇKİN
14:30-14:40 Rektal Prolapsusta Laparoskopik Ventral Onarım TRACY HULL
14:40-14:50 Laparoskopik Pelvik Uygulamalardaki Olası Komplikasyonlar ve Önlemler METİN ERTEM
14:50-15:00 Robotik Rektal Prolapsus ABDULKADİR BEDİRLİ
15:00-15:10 Laparoskopik VVF Onarımı ENDER ÖZDEN
15:10-15:20 Robotik Sakrokolpopekside Jinekoloji Tecrübesi FATİH ŞENDAĞ
15:20-15:30 Genel Cerrah Gözüyle Pelvik Anatomi Açısından Robotik Cerrahinin Üstünlüğü HALİL ALIŞ
15:30-15:45 KAHVE MOLASI
15:45-16:30 PELVİK TABANDA NÖROLOJİK SORUNLAR
OTURUM BAŞKANLARI: SEZGİN GÜVEL, YALÇIN KEKEÇ, METE SUCU
15:45-16:00 Nörojen Mesane Teşhis ve Tedavisinde Yenilikler BARIŞ KUZGUNBAY
16:00-16:15 Kabızlık ve Tıkayıcı Defekasyon Bozukluklarında Medikal ve Cerrahi Tedaviler LEVHİ AKIN
16:15-16:30 Vaginusmus Sonuç mu, Başlangıç mı? BERNA HALİLOĞLU
16:30-17:15 PELVİK TABAN PROBLEMLERİNİN VE AMELİYATLARININ CİNSELLİĞE ETKİSİ
OTURUM BAŞKANLARI: ŞABAN DORAN, A. FERAN AĞAÇHAN , SAMET BAYRAK
16:30-16:45 Pelvik Organ Prolapsusu ve İnkontinansın Cinsel Yaşam Üzerine Etkisi KENAN DOLAPÇIOĞLU
16:45-17:00 Rektum Cerrahi Sonrası Antreior Rezeksiyon Sendromu ve Sosyal Yaşam ile Cinselliğe Etkisi HAKAN YANAR
17:00-17:15 Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Yenilikler TAHSİN TURUNÇ
17:15-17:30 KAHVE MOLASI
17:30-18:40 PERİNE ve PELVİK TABAN ORGAN TRAVMALARINDA REKONSTRÜKSİYON CERRAHİSİ
OTURUM BAŞKANLARI: İSMAİL CÜNEYT EVRUKE, TAHSİN TURUNÇ, ALPER AKINOĞLU
17:30-17:45 Anorektal Travmalarda Yaklaşım Nasıl Olmalı? MEHMET ÖZDOĞAN
17:45-18:00 Pelvik Travma Sonrası Ürolojik Problemler: Yönetim ve Cerrahi Yaklaşım ALPER EKEN
  3-4.Derece Perine Yırtıklarına Yaklaşım
18:00-18:10 Jinekolog Perspektifinden ÖMER TARIK YALÇIN
18:10-18:20 Genel Cerrahi Perspektifinden AHMET RENCÜZOĞULLARI
18:20-18:40 Kozmetik Jinekoloji FERİT SARAÇOĞLU
18:40-18:45 KAPANIŞ

01 Nisan 2017 CUMARTESİ / SALON B

GERİ GİT
10:30-12:00 I. STOMA GÜNLERİ ÇALIŞTAYI (Türk Ostomi Cerrahi Derneği Etkinliği)
 

Stomayı Birlikte Öğrenelim
Çalıştay Koordinatörleri: ÖMER ALABAZ, AYİŞE KARADAĞ, YASEMİN AKIL, RABİA CİHAN, AHMET RENCÜZOĞULLARI, İSMAİL CEM ERAY

Katılımcılar
- Stomalı Bireyler
- Doktor ve Hemşireler
- Ürün Tedarikçileri

01 Nisan 2017 CUMARTESİ / SALON C

GERİ GİT
10:00-17:30 TEMEL LAPAROSKOPİK SÜTÜR VE TEKNİK KURSU
EĞİTMENLER: HÜSNÜ SÖNMEZ, ATAKAN SEZER, MEHMET BAYRAK
10:00 - 12:00 LAPAROSKOPİ BECERİ LABAROTUARI GÖZLEMCİLER:
VOLKAN İZOL
AHMET RENCÜZOĞULLARI
İSMAİL CEM ERAY
A. BARIŞ GÜZEL
ORÇUN YALAV
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:45 LAPAROSKOPİ BECERİ LABAROTUARI GÖZLEMCİLER:
VOLKAN İZOL
AHMET RENCÜZOĞULLARI
İSMAİL CEM ERAY
A. BARIŞ GÜZEL
ORÇUN YALAV
13:45-14:00 KAHVE MOLASI
14:00-15:15 LAPAROSKOPİ BECERİ LABAROTUARI GÖZLEMCİLER:
VOLKAN İZOL
AHMET RENCÜZOĞULLARI
İSMAİL CEM ERAY
A. BARIŞ GÜZEL
ORÇUN YALAV
15:15-15:45 KAHVE MOLASI
15:45-16:45 LAPAROSKOPİ BECERİ LABAROTUARI GÖZLEMCİLER:
VOLKAN İZOL
AHMET RENCÜZOĞULLARI
İSMAİL CEM ERAY
A. BARIŞ GÜZEL
ORÇUN YALAV
16:45-17:00 KAHVE MOLASI
17:00-18:00 LAPAROSKOPİ BECERİ LABAROTUARI GÖZLEMCİLER:
VOLKAN İZOL
AHMET RENCÜZOĞULLARI
İSMAİL CEM ERAY
A. BARIŞ GÜZEL
ORÇUN YALAV