DUYURULAR Akılcı İlaç Sunumu için tıklayınız

Genel Bilgiler

SEMPOZYUM TARİHİ VE YERİ

31 Mart - 1 Nisan 2017 tarihlerinde Mithat Özsan Kongre Merkezi, Adana'da düzenlenecektir.

SEMPOZYUM DİLİ

Sempozyum dili Türkçe'dir. Oturumlarda İngilizce - Türkçe simültane tercüme yapılacaktır. Slaytlar İngilizce olacaktır.

STAND VE SERGİ ALANLARI

İlaç endüstrisi ile ilgili cihaz firmalarının katılımda bulunacağı stand ve sergi alanları,31 Mart-01 Nisan 2017 tarihleri arasında 08:30 -19:00 saatleri arasında katılımcıların hizmetinde açılacaktır.

DAVET MEKTUBU

Sempozyuma katılım için bağlı bulundukları kurumlardan izin almaları gereken katılımcılara talepleri doğrultusunda davet mektubu göndirelecektir.

YAKA KARTI

Tüm katılımcılar ve refakatçilerin sempozyum merkezi, stand alanları ve sosyal aktivitelere katılabilmeleri için kendilerine kayıt esnasında verilmiş olan yaka kartlarını takmaları gerekmektedir.

KATILIM BELGESİ

Katılım belgeleri , kayıt yaptıran tüm katılımcılara 31 Mart 2017 tarihinden itibaren kayıt masasından verilmeye başlanacaktır.